Share Meningsmåling

Poll lenke

500 px
350 px
250 px
Forhåndsvisning

widget forhåndsvisning:

Bredde - px høyde - px

Lukk forhåndsvisning
! Du bruker en nettleser som ikke er støttet Versjonen av nettleseren din er ikke optimalisert for Toluna, vi anbefaler deg å installere nyeste versjon Oppgrader
Vår personvernerklæring styrer ditt medlemskap i vårt Influencer Panel, som du kan få tilgang til her. Cookies gjør livet litt bedre! Lær mer om de online cookies som vi bruker på Toluna Cookies policy.

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: April 2021

Velkommen til Toluna.com (denne "siden"). Ved å bruke denne siden, registrere deg som et medlem av Toluna, delta i Toluna poeng ("Poeng" eller "Toluna Poeng") medlemskapsprogrammet (Toluna Poeng program Poeng program) eller delta i enhver markedsundersøkelse eller undersøkelse levert av eller drevet av Toluna (hver en "Markedsundersøkelse" og samlede "Markedsundersøkelser"), går du med på disse betingelsene for bruk og medlemskap ("Vilkår") og bekrefter at du har lest og forstått vår personvernserklæring ("Personvernerklæring").

Vår personvernerklæring angir hvordan Toluna samler, bruker og lagrer dine personlige opplysninge, og en kopi finner du her. Hvis du ikke godtar vilkårene og personvernreglene, må du ikke bruke dette nettstedet. 

Toluna forbeholder seg retten til å, etter sitt forgodtbefinnende, endre, modifisere eller legge til eller fjerne deler av disse betingelsene, inkludert vår personvernserklæring, til enhver tid. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkår og betingelsene og vår personvernserklæring for endringer med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter oppslag av slike endringer betyr at du aksepterer og godtar endringene. Gitt at du etterkommer disse betingelsene, gir Toluna deg et personlig, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart, begrenset privilegium til å gå inn i og bruke dette nettstedet.

Berettigelse

Medlemskap i ethvert Toluna-panel er gratis og er kun åpent for individer (ikke konsern eller andre foretak) som er minst seksten (16) år eller av en alder som kreves av din geografiske beliggenhet. Medlemskap i visse paneler kan være videre begrenset basert på alderen din eller geografisk beliggenhet. Om du er yngre enn atten (18) år gammel og vinner en premie eller mottar en kontantpris via Toluna Poeng eller andre Toluna insentivprogram, vil en slik premie gis til vergen din. Du er kun tillatt å ha én konto.

Registrering og passord

Selv om du kan ha tilgang til nettstedet uten registrering for medlemskap i et Toluna-panel, må du fullføre det leverte registreringsskjemaet på nett for å etablere en konto i ditt navn og få poeng riktig kreditert til kontoen din. For å åpne en medlemskonto, må du gi Toluna fullstendig og gyldig kontaktinformasjon, inkludert fullstendig juridisk navn, hjemmeadresse, gyldig e-postadresse og all annen etterspurt informasjon. Kontoen din må ha en unik og gyldig e-postadresse og passord.

Du samtykker i å kun gi nøyaktig, nåværende og fullstendig registreringsinformasjon og holde den informasjonen oppdatert for å bevare nøyaktigheten. Toluna kan terminere eller suspendere medlemskapet ditt og du kan miste poengene dine om du ikke gir og holder den personlige informasjonen din nøyaktig og fullstendig.

Du kan kun bruke ett (1) passord for å åpne og få tilgang til kontoen din og du kan ikke bruke en annen brukers passord eller la noen andre bruke passordet ditt for hvilken som helst grunn. Kun du er ansvarlig for sikkerheten til brukernavnet og passordet ditt og enhver aktivitet som oppstår under medlemskapskontoen din, hvorvidt autorisert eller uautorisert. Toluna vil ikke være ansvarlig for noe tap som oppstår gjennom bruken av passordet ditt av en tredjepart, med mindre uautorisert bruk kan direkte tilskrives grov uaktsomhet eller bedrageri fra Tolunas side. Du samtykker å umiddelbart melde Toluna om enhver uautorisert bruk eller brudd av brukerkontoen din.

Om du skulle glemme passordet ditt,kan du be om en e-post for å tilbakestille passordet ditt ved å bruke din registrerte e-postadresse, slik at du kan gjenvinne bruken av din konto, og en e-post vil bli sendt til e-postadressen. vi har i din medlemskonto. Denne prosedyren forutsetter at e-postadressen du ga da du registrerte deg brukes (eller den nye du oppga i tilfelle en oppdatering).

Ved å slutte seg til som et medlem av et av Tolunas paneler, går du med på å motta invitasjoner til å delta i Tolunas markedsundersøkelser og i dets tredjepartspartnere via e-post. Toluna garanterer ikke at du vil motta et visst minimumsvolum av invitasjoner eller noen invitasjoner i det hele tatt. Deltakelse i enhver markedsundersøkelse og redegjørelse for enhver informasjon som kan identifisere deg er fullstendig frivillig, så om du godtar eller avviser invitasjoner til å delta i markedsundersøkelser, er helt opp til deg, og vi straffer deg ikke for å avvise slike invitasjoner.

Forhold

Du er ansvarlig for å skaffe alt datautstyr og kommunikasjonstjenester som er nødvendig til å koble deg til og gå inn på dette nettstedet. Du samtykker at verken medlemskapet ditt i et Toluna-panel eller fullførelsen av markedsundersøkelser for Toluna og dets klienter oppretter et agentur-, partnerskaps- eller ansettelsesforhold, og at fullførelsen av markedsundersøkelser er uttrykkelig som en uavhengig leverandør. Du samtykker også at poengene og andre belønninger du mottar for å fullføre markedsundersøkelser er den eneste kompensasjonen du vil motta for fullførelsen av markedsundersøkelser.

Regler for god oppførsel blant medlemer:

Toluna er et nettsamfunn viet til at din stemme skal bli hørt. Dermed kan du fortelle ledende leverandører av produkter hva du synes. Når du bruker og legger inn innhold på Tolunas nettsted eller vårt nettsamfunn ber vi om du retter deg etter følgende regler:

 • Opptre høflig og respekter andres meninger. Du oppfordres til å opptre på en måte som støtter et trygt og behagelig miljø for alle medlemmer.
 • Ikke legg ut noe av følgende:
  • Personlig informasjon (inkludert eventuell finansiell informasjon)
  • Materiale som er av ulovlig aktivitet eller politiske, religiøse eller ideologiske overbevisninger.
  • Personlige angrep eller noe som (inkludert "vitser" som kan misforstås) er uanstendig, vulgært, ulovlig, skadelig, fornærmende, truende, plagende, sjikanerende, ærekrenkende, injurierende, usanne, villedende eller krenkende for andres privatliv.
  • Reklame og anmodninger - Ikke bruk noen av forumene til å kjøpe eller be om varer, tjenester eller penger, eller å annonsere eller selge produkter eller tjenester til andre. For eksempel ikke legg ut noe reklame, henvisninger, kampanjer, søppelpost, "spam", kjedebrev, pyramidespill eller noen annen form for oppfordring.
  • Innhold som krenker patenter, copyright, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til andre. Hvis du i denne forbindelse legger ut bilder på nettstedet vårt, må du sørge for at bildene du laster opp er gratis å bruke (for eksempel fra nettsteder som Pixabay), eller enda bedre, bruk dine egne bilder i stedet.
  • Enhver uttalelse som uttrykker eller impliserer at handlinger du gjør har blitt godkjent av Toluna eller våre kunder.
 • Ikke ta noen markedsundersøkelse annet enn i god tro, som for eksempel å gi falske svar eller haste deg gjennom en markedsundersøkelse eller svare det samme på hvert spørsmål. Toluna forbeholder seg retten til å tilbakeholde poeng gitt til deg hvis Toluna finner rimelige grunner til det og dersom dine undersøkelsessvar er usanne eller ikke utført som tiltenkt.
 • Ikke bruk tilgangen eller bruk nettstedet for annet enn personlig og ikke-kommersiell bruk.
 • Ikke bruk tilgangen til nettstedet eller noen av dens delområder på en måte som kan krenke gjeldende lokale, føderale/kommunale, eller internasjonale lover, regler eller andre statlige krav og/eller forskrifter, traktater eller tariffer.
 • Ikke videreselg, delta i byttehandel, handel eller på annen måte forsøk å tilegne deg inntekter ved å gi andre tilgang til dine Toluna-poeng.
 • Ikke utgi deg for å være en annen person eller enhet, inkludert, uten begrensning, en Toluna-ansatt, agent eller klient, eller andre Toluna-medlemmer eller gi uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, blant annet ved å "forme" noen del av dette nettstedet for at det skal se ut som du har en tilknytting til oss eller at vi godkjent deg til et formål.
 • Ikke publiser eller gjør referanse i noen medier om markedsundersøkelser eller innhold på nettstedet uten vår skriftlige tillatelse.
 • Ikke samle inn eller lagre personlig informasjon om andre medlemmer.
 • Ikke forsøk å få tilgang til service eller områder på nettstedet som du ikke har autorisert tilgang til.
 • Ikke bruk noen robot, indekseringsrobot, scraper eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt som ikke er levert av oss for å få tilgang til nettstedet eller trekke ut data.
 • Ikke send til oss eller på annen måte påvirk oss eller dette nettstedet (eller noe eller noen andre) med skadelig, ulovlig, villedende eller forstyrrende kode som et virus, "spionvare", "adware" eller annen kode som kan ha negativ innvirkning på dette nettstedet eller en mottaker eller gjøre noe som for eksempel å nekte for et serviceangrep, som kan pålegge en betydelig byrde på dette nettstedets infrastruktur eller forstyrre den ordinære driften av dette området.
 • Ikke gjengi og legg ut informasjon på nettstedet som du mottar fra Tolunas kundeservice.
 • Ikke kommuniser med Tolunas kundeservice på en måte som er uanstendig, vulgært, skadelig, fornærmende, truende, fornærmende, sjikanerende, ærekrenkende, injurierende, usann eller villedende.
 • Du må ikke under noen omstendigheter kontakte Tolunas klienter eller sponsoren av en markedsundersøkelse.
 • Ikke delta i noen annen aktivitet som selskapet med rimelighet anser som feilaktig eller fornærmende.

Unnlatelse fra å overholde denne regelen for god oppførsel kan resultere i terminering av medlemskapskontoen din og tap av alle poeng.
 

Laste opp innhold til nettstedet

Hver gang du bruker en funksjon som lar deg laste opp innhold til nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i innholdsreglene våre (se nedenfor).v

Alt innhold du laster opp til nettstedet («brukerinnhold») vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke opphavsrettbeskyttet. Du beholder alle eierrettighetene du har til brukerinnholdet ditt, men du gir oss og andre brukere av nettstedet (herunder våre kunder) en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, lagre og kopiere brukerinnholdet og til å distribuere det og gjøre det tilgjengelig for tredjeparter.

Vi har også rett til å avsløre identiteten din til eventuelle tredjeparter som hevder at brukerinnhold du har lagt ut eller lastet opp til nettstedet vårt utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

Vi vil ikke være ansvarlige overfor noen tredjepart mht. brukerinnholdet eller riktigheten av brukerinnhold som er lagt ut av deg eller andre brukere av nettstedet.

Vi har rett til å fjerne eventuelle innlegg du legger ut på nettstedet hvis vi mener at innlegget ikke overholder innholdsstandardene som er fremsatt i innholdsreglene våre. Spesielt når du legger ut bilder, må du sørge for at de enten er dine egne bilder, eller at du har rett til å legge dem ut, for eksempel ved å bruke gratis bildesider som Pixabay.

Synspunktene som uttrykkes av andre brukere på nettstedet representerer ikke våre synspunkter eller verdier.
 

Regler for opplasting av innhold (inkludert bilder) («Innholdsreglene»)

Hvis du laster opp brukerinnhold til nettstedet, samtykker du i å overholde følgende brukervilkår til enhver tid:

 • Du må ikke legge ut eller laste opp brukerinnhold eller bruke nettstedet på en måte som er i strid med lover (inkludert lover om opphavsrett).
 • Du må ikke legge ut eller laste opp personopplysninger om andre personer, herunder bilder eller videoer av dem, uten deres fulle og tydelige samtykke til at slike personopplysninger vil bli (a) lagt ut / lastet opp til nettstedet, og (b) brukt av oss og kundene våre i samsvar med disse vilkårene (og  personvernreglene).
 • Du må ikke legge ut eller laste opp brukerinnhold eller bruke nettstedet på en måte som kan være støtende, truende, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, trakasserende, falsk, villedende eller upålitelig, eller som setter oss, nettstedet eller kundene våre i vanry.
 • Du samtykker i å ikke bidra med brukerinnhold som vil krenke en annen organisasjons eller persons rettigheter (herunder immaterielle rettigheter og personvernrettigheter). Du bekrefter at du har alle nødvendige rettigheter og tillatelser til å publisere brukerinnholdet du sender til nettstedet.
 • Vi kan moderere og gjennomgå alt brukerinnhold som sendes for å legges ut eller som automatisk legges ut / lastes opp til nettstedet. Vi påtar oss imidlertid intet ansvar for brukerinnhold og forbeholder oss retten til å fjerne/redigere alt brukerinnhold når som helst.
 • Du er ene og alene ansvarlig for alt brukerinnhold som du legger ut på nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, e-poster du sender i forbindelse med nettstedet).
 • Gi oss beskjed umiddelbart ved å kontakte oss på  https://www.toluna.com/contactus  hvis noen av disse reglene brytes av deg eller andre brukere.
 • Vi forbeholder oss retten til å når som helst fjerne eller redigere, eller kreve at du redigerer, brukerinnhold som legges ut på nettstedet.
 • Alt brukerinnhold du legger ut på nettstedet kan brukes av oss til ethvert formål, i samsvar med  personvernreglene.
 • I den grad loven tillater det skadesløsholder du oss herved for eventuelle tap, skader, rettssaker, handlinger, juridiske kostnader og utbetalinger, utgifter og eventuelle andre tap eller annet ansvar som oppstår som følge av at du legger ut brukerinnhold, bruker nettstedet eller bryter disse vilkårene.

Dersom vi blir varslet av en tredjepart om at brukerinnhold som du har lastet opp til nettstedet, krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, forbeholder vi oss retten til å frigjøre identiteten og kontaktopplysningene dine til den tredjeparten med det formål at de iverksetter håndhevingstiltak mot deg, uten at vi varsler deg.

Du erkjenner og godtar at vi kan frigjøre opplysningene dine til slike tredjeparter under alle relevante unntak tilgjengelig for oss i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning med det formål at tredjepart iverksetter slike håndhevingstiltak, og du fraskriver deg alle rettigheter du har hos Toluna i forbindelse med slik utlevering.


Fortrolighet for markedsundersøkelser

Tolunas klienter kan legge frem fortrolig og/eller patentbeskyttet informasjon og materiale til deg som en del av markedsundersøkelser, og slik informasjon og materiale skal forbli den eneberettigede og eksklusive eiendommen til eieren. Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, nye produktideer eller konsept, innpakningskonsept, konsept for markedsføring og film eller fjernsyn eller trailere, og teksten, visuelle bilder og lyder i forbindelse. Ved å bli et medlem godtar du at du holder innholdet og materialene som legges frem for deg, som en del av alle markedsundersøkelser du deltar i, konfidensielt, og at du ikke videregir dem til en tredjepart eller bruker den konfidensielle informasjonen for noe formål, med unntak av å fullføre markedsundersøkelsen. Om du bryter denne forpliktelsen, kan du, i tillegg til å miste poeng og få kontoen terminert, være ansvarlig for erstatningsbeløp til Toluna og/eller vår klient for skader som oppstår som et resultat av bruddet ditt.

Personvernserklæring

For å forstå bedre hvordan Toluna samler, bruker og deler din personlige informasjon, se gjennom personvernserklæringen vår som er tilgjengelig her.

Medlemsinnhold og lisens

Du gir herved en ikke-eksklusiv, vedvarende, ubegrenset, global, avgiftsfri tillatelse til Toluna for å bruke, til ethvert formål, alt innhold du avgir til dette nettstedet, inkludert retten til å redigere, kopiere, overføre, utgi, vise, modifisere, fordele, skape avledet arbeid fra og utvikle slikt innhold og til å overføre slikt innhold til tredjeparter. Du, ikke Toluna, vil ha eneansvaret og forpliktelsen for alt innhold du bruker, laster opp, poster eller avgir til nettstedet, inkludert på meldingstavler og i enhver markedsundersøkelse du deltar i, inkludert forpliktelsen av å få all nødvendig godkjennelse og autorisasjon som trengs for å poste slikt innhold.

Toluna Poeng

Hva er poeng?

Toluna setter pris på våre medlemmers meninger, og for å vise vår takknemlighet, tilbyr Toluna belønninger i form av kreditt kalt "poeng" som blir kreditert til kontoen din som opprettholdes av Toluna. Poeng er innløselige for kontanter eller premier som spesifisert og underlagt betingelsene nedenfor.

Å tjene poeng?

Muligheten din til å tjene poeng er ikke tidsbasert, og vi tildeler bare poeng som blir satt inn på kontoen din mot at du deltar i aktiviteter autorisert av Toluna, som inkluderer, men ikke er begrenset til, registrering som en paneldeltaker, fullførelse av demografiske profiler og fullførelse av kvalitative eller kvantitative aktiviteter for markedsundersøkelser utført av Toluna, og kun i henhold til den spesifikke tilbudet om belønning som gir for hver aktivitet.

Toluna er dedikert til å levere kvalitetsdata til våre kunder. For å sikre dette kvalitetsnivået, vær oppmerksom på at du kanskje ikke kvalifiseres for alle undersøkelser, i så fall vil undersøkelsen lukke, og du vil ikke motta poeng. Årsakene til at du kanskje ikke kvalifiseres inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Din profil svarer ikke til kundens målgruppe
 • Uoverenstemmelser i logiske svar
 • Usanne eller falske svar
 • Upassende eller fornærmende svar
 • Går for raskt gjennom spørsmålene for å vurdere svarene dine på en riktig måte
 • Mangler oppmerksomhet som fører til mislykkede kvalitetskontroller
Du kan tjene poeng på følgende måte:
 • Fullførelse av markedsundersøkelse: Tjen poeng for hver markedsundersøkelse du kvalifiserer for og fullfører. Poeng som tildeles varierer basert på markedsundersøkelsen.
 • Fullførelse av markedsundersøkelse for personlige interesser (profil): Paneldeltakere kan tjene ytterligere poeng ved å fullføre Medlemsprofilene. Hver fullstendig fullførte Profil er verdt ytterligere 100 poeng.

Tidspunktet for kreditering av poeng er avhengig av markedsundersøkelsen. For noen markedsundersøkelser blir kreditering innen et par dager; for andre blir krediteringen gitt etter at markedsundersøkelsen er lukket.

Toluna vil opprettholde et register av poengene som er kreditert til og debitert fra kontoen din og la deg sjekke kontostatusen på nett ved å logge deg inn og sjekke siden "Dine poeng". Selv om Toluna gjør sitt beste for å sikre at kontoer blir kreditert som de skal, er det ditt ansvar å bekrefte at poengene dine har blitt riktig kreditert. Om du mener belønningene som er kreditert til kontoen din ikke stemmer, må du kontakte Toluna via e-post innen seksti (60) dager fra den påståtte feilen og forklare fullt ut grunnlaget til tvisten og legge ved all relevant informasjon som gir bevis for avviket. Etter mottak av meldingen din, undersøker vi kravet ditt og informerer deg om avgjørelsen vår om å justere eller opprettholde mengden poeng som ble kreditert til kontoen din som vi mener det er passende, innen tretti (30) dager. Om vi trenger mer tid for å avgjøre kravet ditt, vil vi informere deg og prøve å gi en avgjørelse så fort som praktisk mulig. Enhver avgjørelse av oss med tanke på et sånt krav vil være endelig.

Å løse inn poeng

Du kan bruke poengene dine ved å velge "Belønningessenter" fra menyen "Uforsk". Poeng som tildeles, er ikke tidsbasert, men tildeles bare for fullføring av markedsundersøkelser, personlig Profilutfyllelse og annen deltakelse på dette nettstedet. Poeng konverteres automatisk til kontantverdier når du ber om betaling eller gavekort.

Om du ber om en betaling i form av gavekort, vil Toluna poste gavekortet til deg og gjøre gavekortkoden tilgjengelig via elektroniske midler innen åtte uker etter anmodningen din. Sørg for at vi har den riktige adressen din for å unngå forsinkelser i levering. Alle belønninger er ugyldige der de er forbudt av gjeldende lover eller bestemmelser og er underlagt endringer som kan være nødvendige for å overholde slike lover eller bestemmelser.

Gavekort

Hvis du bytter inn poengene dine mot gavekort (papir eller kort), vil Toluna enten sende gavekortet til din postadresse eller gjøre gavekortkoden tilgjengelig via elektroniske midler inn 8 uker etter din forespørsel. Elektroniske gavekort (e-gavekort) vil enten bli sendt til din Toluna konto, eller til e-postadressen i din profil på kontoen din. Vennligst vær sikker på at vi har din korrekte post- og e-postadresse for å unngå forsinkelser i leveransen. Hvor gavekort returneres p ågrunn av feil postadresser, kan eventuelle avgifter som Toluna måtte pådra seg bli belastet. Eventuell forespørsel om å sende et manglende gavekort må gjøres inne 3 måneder fra når kupongen var opprinnelig sendt. Toluna vil ikke behandle noen ordrer etter denne 3 måneders fristen. 

Kontant betaling
PayPal-forespørsler om kontantbetaling vil bli kreditert direkte til PayPal-kontoen som er angitt i kontoen din når du bestiller. Det er ditt eget ansvar å holde slik informasjon oppdatert. Alle belønninger kan endres som kan være nødvendige for å overholde gjeldende lover eller forskrifter, og vi forbeholder oss retten til å ugyldiggjøre gavekort hvor slike lover eller forskrifter sier at vi må gjøre det. 

Utløpsfrist for poeng

Når poeng blir kreditert til kontoen din, er de gyldige i ett år og fire måneder (16 måneder) fra datoen de ble opptjent. Om poengene ikke har blitt brukt etter denne perioden, vil de automatisk utløpe og bli slettet fra kontoen din. Dette fradraget vil alltid skje på slutten av måneden, vanligvis den 28. dagen. Om du for eksempel tjente Poeng den 15. mars 2020, vil de fjernes fra kontoen din den 28. juli 2021 om de fremdeles er på kontoen din. Poeng kan ikke løses ut etter utløpsdatoen.

I tillegg vil alle poengene dine umiddelbart utløpe og mistes om du kansellerer kontoen din hos Toluna eller om kontoen din blir "inaktiv". For å være et aktivt medlem må du ha sluttet deg til Toluna og deltatt i en markedsundersøkelse eller en annen aktivitet på nettstedet i løpet av 12 måneder fra den første registreringen eller i løpet av de foregående 12 månedene. Toluna vil ikke gi deg noen melding om kansellering og tap av noen av poengene dine. Toluna forbeholder seg retten til å endre denne kanselleringen og tapet etter eget forgodtbefinnende.

Uriktig oppførsel, bedrageri og retting av kontofeil

Toluna beholder retten til å overvåke alle medlemsaktivitet innen Toluna Poeng. Om nødvendig ifølge loven, om du har brutt regelen for god oppførsel ovenfor eller i tilfelle kontoen din viser tegn på bedrageri, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan medlemskontoen din bli terminert og du kan miste alle oppsamlede poeng. Om du har utført bedragersk aktivitet, forbeholder Toluna seg retten å ta enhver lovlig handling og kan ha grunner til å konfiskere enhver belønning som ble løst ut som et resultat av sånn aktivitet. I tillegg kan du være ansvarlig for pengetap for Toluna, inkludert rettstvistskostnader og skader, og du vil ikke være tillatt å delta i Toluna Poeng i fremtiden.

Om kontoen din ikke gjenspeiler poengbalansen nøyaktig, forbeholder Toluna seg retten til å rette slike feil. Kontakt Toluna umiddelbart om du har mottatt poeng feilaktig eller tror medlemskontoen din har blitt utsatt for mistenkelig aktivitet. Om det fastslås at du har vært offeret for bedrageri, vil poengene du har tjent bli overført til en ny medlemskonto.

Overførbarhet

Poeng har ingen kontantverdi og kan ikke tildeles, overføres og/eller loves til en tredjepart. Du har ingen eiendomsrett eller andre rettslige interesser i noen Poeng som innvilges i samsvar med Toluna Poeng programmet.

Toluna Poeng Programvarighet og endringer av regler

Enhver korrektur kan påvirke evnen din til å bruke poeng du oppsamler. Om Poeng programmet termineres eller medlemskapet ditt termineres av Toluna som et resultat av annet av at du bryter disse betingelsene, har du kun 30 dager fra en slik terminering til å løse inn alle oppsamlede Poeng. Om det er en modifikasjon på Poeng programmet, vil vi prøve å informere deg; Toluna vil imidlertid ikke være ansvarlig om du ikke blir klar over modifikasjonen. Belønningene som tilbys og poengnivåer nødvendig for spesifikke belønner er underlagt endringer uten varsel. Alle belønninger er underlagt tilgjengelighet.

Tolunas opphavsrett

Dette nettstedet er beskyttet av åndsrett og du går med på å respektere dem. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis til deg er forbeholdt Toluna eller dets lisensgivere.

TOLUNA og TOLUNA INFLUENCERS logoen og varemerkene "TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" og "TOLUNA.com" er varemerker eller registrerte varemerker for Toluna eller dets assosierte selskaper. Alle andre varemerker, servicemerker, logoer og firmanavn brukt på dette nettstedet er eiendommen til Toluna eller deres respektive eiere eller eies av tredjeparter, men brukes av Toluna med eierens samtykke. Ettertrykk forbudt.

I forbindelse med dette avsnittet, betyr "Innhold" (uten begrensninger) all tekst, design, grafikk, bilder, lyd, filer, animasjoner, video, grensesnitt, programvare og valget og opplegget derav som forekommer eller er inkludert fra tid til annen på dette nettstedet. Alt innhold på dette nettstedet er underlagt opphavsrett, kontraktsmessig eller annen beskyttelse. Opphavsrettene eies av oss eller våre lisensgivere. Intet innhold kan kopieres, distribueres, offentliggjøres på nytt, lastes opp, postes eller overføres på noen måte med unntak av i overensstemmelse med tydelige bestemmelser i disse betingelsene eller med vårt foregående ikke-elektroniske samtykke. Modifikasjoner eller bruk av innholdet til ethvert annet formål kan krenke vår opphavsrett. Ingen rett til bruke innholdet er gitt brukere – all rett og rettigheter forblir med oss. Dette nettstedet er © TOLUNA. Ettertrykk forbudt.

Fraleggelse av garantier

Ved å bruke Tolunas Poengprogram, erkjenner du og samtykker at Toluna ikke er en bank eller noen annen form av finansiell institusjon og at "Poeng" kreditert til kontoen din ikke er faktiske kassabeholdinger, ikke får renter og ikke er posteringer som berettiger deg til summen av krediterte poeng om du løser de inn i henhold til disse bruksvilkårene. Du samtykker videre at du kun kan løse inn summen i kontoen på måten og ifølge prosedyrene som beskrives i disse bruksvilkårene, som vi kan endre fra tid til annen. Toluna er ikke ansvarlig for handlingene til noen tredjepart, sånn som utsteder av gavekort eller andre belønninger som kan veksles inn for poeng.

Du samtykker uttrykkelig at bruken av dette nettstedet og Tolunas Poengprogram er ved egenrisikoen din. Du samtykker at dette nettstedet, all informasjon på dette nettstedet, tjenesten som tilbys av dette nettstedet og Tolunas Poengprogram leveres av Toluna eller dets moderselskap eller assosierte selskap, etterfølgere eller utpeker, leverandører eller representanter, "SOM DET FREMSTÅR" og "SOM TILGJENGELIG." Toluna er ikke ansvarlig for trykkfeil, uavhengig av kilde. I tillegg representerer eller garanterer ikke Toluna at informasjonen tilgjengelig på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller gjeldende. Du frigir herved Toluna og alle dets assosierte selskaper og tredjepartsforsørgere fra ethvert ansvar med tanke på innløsingen og bruken av alle belønninger, inkluderer alle belønninger som, etter mottakelse, kan bli mistet, stjålet eller ødelagt.

TOLUNA FRASIER SEG ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG PLIKTER, TYDELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, PLIKTER ELLER BETINGELSER: (a) OM SALGBARHET ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OM DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK, OM RESULTATER OG OM NØYAKTIGHET ELLER MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHET ELLER FORTROLIGHET ELLER SIKKERHET FOR INFORMASJON DU DELER PÅ SIDEN OG MED ANDRE MEDLEMMER, OG (b) SKAPT AV HANDELSBRUK, I LØPET AV BEHANDLING ELLER I LØPET AV UTFØRELSE.

DU ERKJENNER OG SAMTYKKER AT HVIS DU DELER PERSONLIG INFORMASJON, INKLUDERT BILDER OG PROFILINFORMASJON, MED ANDRE BRUKERE AV NETTSTEDET OG / ELLER OFFENTLIG, UTELUKKER VI ALT ANSVAR I HENSYN TIL SIKKERHETEN ELLER KONFIDENSIELLHETEN FOR DEN LEVERTE INFORMASJONEN.

TOLUNA FRASIER SEG VIDERE ALLE PLIKTER TIL DEG, OM NOEN SLIKE PLIKTER EKSISTERER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL RIMELIG PÅPASSELIGHET, FAGMESSIG ANSTRENGELSE, FRIHET FRA DATAVIRUS OG MANGEL PÅ UAKTSOMHET. TOLUNA GIR VIDERE INGEN GARANTI I HENSYN TIL DIN NYTELSE AV NOEN ASPEKTER AV NETTSTEDET. 

Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, GODTAR DU AT VERKEN TOLUNA ELLER NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE ELLER REPRESENTATNER VIL VÆRE ANSVARLIGE OVENFOR DEG OG/ELLER NOEN ANNEN PERSON FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, FØLGEMESSIGE ELLER LIGNENDE GENERELLE SKADER, ELLER FOR SKADER AV TAPT FORTJENESTE, TAP ELLER SVEKKELSE AV PERSONVERN, DATASIKKERHET, MANGLENDE OPPFYLTE PLIKTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ENHVER PLIKT I GOD TRO, FAGMESSIGE ANSTRENGELSER ELLER MANGEL PÅ UAKTSOMHET) ELLER FOR ANDRE LIGNENDE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER KNYTTET TIL BRUDD ELLER ANDRE ASPEKTER AV HELE AVTALEN ELLER DETTE NETTSTEDET, SELV OM TOLUNA HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV I TILFELLE FEIL, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR ELLER FEILAKTIG FREMSTILLING.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOLUNA, DETS MODERSELSKAP ELLER SAMARBEIDSPARTNERE, ETTERFØLGERE ELLER OVERDRAGELSESMOTTAKERE, LEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER OVERSKRIDE DEN FAKTISKE VEIL. PRISEN TIL EN GJELDENDE BELØNNING VED UTSTEDELSE, ELLER OM EN TVIST GENERELT ANGÅR BRUKEN DIN AV DETTE POENG PROGRAMMET, TIL DEN MARKEDSRIKTIGE VEIL. PRISEN TIL BELØNNINGENE SOM DINE UBRUKTE, IKKE-UTLØPTE, IKKE-ANNULERTE POENG BLIR KONVERTERT TIL.

Erstatning

Du godtar å sikre og holde Toluna og dets moderselskap og samarbeidspartnere, sammen med deres tjenestemenn, direktører, eiere, medarbeidere og representanter uskadelige fra ethvert og alle krav, tap, skader, rettssaker, bøter, pålegg og kostnader (inkludert rimelige advokathonorar, og kostnader for ekspertvitner, inkludert kostnader som er tilknyttet intern rådgivning) (kollektivt "krav") som oppstår fra eller angår bruken din av dette nettstedet og ethvert innhold du plasserer på dette nettstedet, inkludert krav gjort av tredjeparter. Du godtar at Toluna har den ubegrensede rettet til å forsvare ethvert krav og oppgjøre ethvert krav uten din forhåndstillatelse. Du godtar å gi Toluna all rimelig assistanse i forsvaret av ethvert krav.

Kansellering av kontoen din

Du kan kansellere kontoen din til enhver tid ved å kontakte Toluna på https://no.toluna.com/contactus eller ved å gå til "Konto" under ditt profilbilde og velge "Kansellering" på dette nettstedet. Kontoen din vil også bli kansellert om du trekker deg fra Toluna-panelet. Kontoen din blir lukket umiddelbart etter utelatelse eller tilbaketrekking fra Toluna-panelet. Du forstår og godtar at, som opptegnet ovenfor, opphører retten din til å gå inn i Tolunas poengprogram etter lukking av kontoen din og alle poeng oppsamlet på kontoen din på det tidspunktet, uansett hvordan og når det har blitt oppsamlet, mistes. Toluna kan terminere kontoen din til enhver tid for enhver grunn.

Skatteansvar

Det kan kreves at du, etter lokale lover, betaler skatter for premier du mottar. Du erkjenner at vi kan gi informasjon til skattekontorer eller holde tilbake skatter etter anmodning av de kontorene, eller som vi, etter vårt forgodtbefinnende, mener er passende. Du erkjenner og godtar at du vil gi Toluna all ytterligere informasjon som Toluna trenger for å overholde alle forpliktelser for rapportering eller tilbakeholding. Din unnlatelse av å gi slik informasjon innen 30 dager etter Toluna sender en anmodning til e-posten registrert på den tiden, kan resultere i tapet av poeng eller premier du kan ha vunnet.

Lenker

Toluna kan gi lenker til tredjeparts nettsider som en bekvemmelighet for deg, og det at Toluna gir slike lenker utgjør ikke at Toluna bifaller et slikt nettsted eller omvendt. Du godtar at Toluna ikke er ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten og at Toluna ikke garanterer og ikke vil ha noe ansvar for tredjeparts materialer eller nettsider, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du godtar at du ikke vil bruke noen tredjeparts materialer på en måte som vil krenke eller bryte rettigheten til noen andre parter og at Toluna ikke på noen måte er ansvarlig for noen slik bruk.

Meldinger

Meldinger til deg: Vi kan gi deg alle meldinger som er nødvendig ved å poste slike meldinger på dette nettstedet. Du godtar også at vi kan gi melding via e-post etter vårt forgodtbefinnende, inkludert varsel om stevninger eller andre rettslige prosesser (om noen). Vi kan gi varsel til enhver e-post eller annen adresse som du gir ved registrering. Du godtar at du holder adressen din gyldig og at du sjekker for meldinger postet på nettstedet.

Meldinger til oss: Vi mottar mange e-poster og ikke alle ansatte er opplært til å håndtere hver type kommunikasjon, så du godtar å sende oss melding ved å poste det til Toluna SAS, 5 Avenue du Chateau, 94300, Vincennes, France Attn. Panelteam.

Hele avtalen; Diverse.

Disse betingelsene, inkludert punkter innlemmet i den (f. eks. Personversnerklæringen), i tillegg til alle ytterligere vilkår og betingelser på nettstedet for spesielle aktiviteter og fremleggelser som finnes på nettstedet for spesielle aktiviteter og fremleggelser som gis av oss og samtykket gitt av deg på nettstedet (kollektivt "Hele avtalen"), utgjør hele avtalen mellom oss og ingen har vært avhengig av representasjoner gjort av den andre som ikke uttrykkelig er forklart i Hele avtalen. Om noen bestemmelser i Hele avtalen finnes til å være ugyldige av en domstol med skikket jurisdiksjon, vil resten av bestemmelsene forbli i full kraft og effekt, gitt at risikospredninger beskrevet heri gis effekt i den grad loven tillater det. Vår manglende evne til å opptre med hensyn til et brudd, frasier ikke vår rett til å handle med hensyn til følgende eller lignende brudd, og tid er det vesentlige i Hele avtalen.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver du deg retten til å gå til gruppesøksmål mot Toluna, uansett hvilket forhold det gjelder. Du erkjenner og godtar herved at i tilfelle du mener at du har grunnlag for å iverksette tiltak mot Toluna, uansett hvordan det oppstår, skal en slik handling startes av deg alene og i ditt eget navn.

Melding om representant for opphavsrett overtredelse

Toluna respekterer opphavsretten til andre og ber deg om å gjøre det samme. Enhver som mener at deres arbeid har blitt reprodusert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten på dette nettstedet, kan gi en melding som rommer det følgende til vår Group General Counsel som inneholder følgende:

 • En elektronisk eller fysisk signatur fra opphavsrettsinnehaveren eller en person som er autorisert til å handle på vegne av opphavsretten;
 • Identifisering av opphavsrettsbeskyttet arbeid som påstås å ha blitt krenket;
 • Identifisering av materialene som påstås å ha blitt krenket og informasjon som er tilstrekkelig etter rimelighetens grenser som lar oss finne materialet;
 • Adressen, telefonnummeret og, om tilgjengelig, e-postadressen den klagende parten kan kontaktes på;
 • En fremstilling om at den klagende parten i god tro mener at bruken av materialet på måten det klages for ikke er autorisert av rettighetshaver, dens representanter eller loven;
 • En fremstilling om at informasjonen i meldingen er nøyaktig og, hvis det aktuelt at det klagende partiet er autorisert til å handle på vegne av eieren som angivelig er krenket. 

Fordringer og meldinger om brudd på opphavsretten (men ikke andre meldinger) bør sendes til hovedrådets oppmerksomhet på den følgende måten:

 • via post: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Group General Counsel
 • via e-post: legal@TOLUNA.com

Klager og tilbakemeldinger på markedsundersøkelser

Hvis du har en klage av noe slag, eller hvis du har problemer med innholdet i en markedsundersøkelse, bør du kontakte oss på https://www.toluna.com/contactus eller på Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, Frankrike. Du skal ikke under noen omstendigheter kontakte noen av Tolunas klienter eller sponsorer av noen undersøkelse.

Fraskrivelse av ansvar

Toluna og eventuelle partnere og kunder tilknyttet markedsundersøkelser, er ikke på noen måte ansvarlige for tapte, sene eller feilsendte oppføringer eller for skader eller tap som følge av a) tekniske feil relatert til datamaskiner, servere, leverandører eller telefon- eller nettverkslinjer; b) trykkfeil; eller c) skade eller skade på eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, som følge av mottakelse av en premie. Avgifter og ekstra frakt-, håndterings- og leveringsgebyrer som overstiger premiebeløpet, hvis det er noen, bærer premievinneren hele ansvaret for. Ved å akseptere premien frasier vinneren seg retten til å kreve dekning av kostnader for å vinne nevnte premie, herunder alle kostnader for frigjøring av eller reising for å løse inn nevnte premie og ethvert ansvar som kan oppstå ved å innløse eller oppdrive nevnte premie.

Vinneren aksepterer også eneansvaret for eventuelle andre kostnader knyttet til aksept av denne premien. Med unntak av hvor det er forbudt, utgjør aksept av premien vinnerens samtykke til å bruke hans eller hennes navn, representasjon og biografiske data for reklame- og reklameformål uten ytterligere kompensasjon. Dersom vinneren ikke ønsker å godkjenne bruken av hans eller hennes navn til representasjon i reklame og salgsfremmende formål, må han eller hun informere Toluna på tidspunktet når han eller hun får beskjed om det.

Atferd

Toluna forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte en medlemskonto for enhver person som Toluna oppdager at: a) tukler med eller forsøker å tukle med et Toluna-nettsted; b) bryter vilkårene for bruk, bruksvilkår og/eller generelle regler eller retningslinjer for Toluna-eiendom eller -tjenester; eller c) opptrer usportslig eller forstyrrende, eller med den hensikt å irritere, misbruke, true eller trakassere noen annen person.

Oppsigelse av kontoen din

Hvis medlemskapet ditt eller tilgangen til nettstedet av en eller annen grunn avsluttes eller suspenderes, kan du ikke få tilgang til nettstedet uten vårt forutgående skriftlige samtykke.
 

Dette nettstedet er hostet av:

Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA

OK
Avbryt
Vi har deaktivert vår Facebook-innloggingsprosess. Vennligst skriv inn din Facebook e-postadresse for å motta en link til å opprette passord.
Vennligst før inn gyldig: E-post
Avbryt
Vi jobber med saken...
Når du laster opp et bilde ser siden vår bedre ut.
Last opp