Share Meningsmåling

Poll lenke

500 px
350 px
250 px
Forhåndsvisning

widget forhåndsvisning:

Bredde - px høyde - px

Lukk forhåndsvisning
! Du bruker en nettleser som ikke er støttet Versjonen av nettleseren din er ikke optimalisert for Toluna, vi anbefaler deg å installere nyeste versjon Oppgrader
Vår personvernerklæring styrer ditt medlemskap i vårt Influencer Panel, som du kan få tilgang til her. Cookies gjør livet litt bedre! Lær mer om de online cookies som vi bruker på Toluna Cookies policy.
TRUSTe
Sist oppdatert: 24. september 2018


Personvernerklæring for Tolunas panel av påvirkere

 

Hvem er vi?

Vi er Toluna Group Limited, en del av konsernet ITWP Acquisitions Limited (heretter «vi», «vår», «oss» eller «Toluna»). Klikk på nedenstående lenke hvis du vil se hvem som inngår i konsernet vårt:
http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main

Toluna er et konsern som driver med nettbasert datainnsamling. Vi fokuserer på å levere markedsanalysedata av høy kvalitet til kunder innenfor forskjellige bransjer, inkludert andre markedsanalysebyråer og andre konserner og bedrifter, store som små. Vi bygger og drifter også store nettbaserte forbrukerpaneler og gir digital forbrukerinnsikt i sanntid til kundene våre ved hjelp av markedsundersøkelsene og analyseplattformene våre.

 

Hva er personvernforpliktelsene våre overfor deg?

Vi respekterer privatlivet ditt, og vi forplikter oss på å verne personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, deler og sikrer personopplysninger du oppgir på http://www.toluna.com («nettstedet» vårt) når du blir et medlem av panelet vårt av påvirkere og deltar i undersøkelser eller studier som vi gjennomfører for og på vegne av kundene våre («undersøkelser»). Den forklarer også personvernrettighetene dine og hvordan lover som gjelder for deg, kan beskytte deg.
[Personvernerklæringen er gitt i et lagdelt format slik at du kan klikke deg frem til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor. Du bør også bruke ordlisten for å forstå betydningen av noen av termene som er brukt i denne personvernerklæringen.]

 

Vanlige spørsmål:

 

Hvilke personopplysninger samler vi om deg, og hvordan bruker vi personopplysningene?  

Medlemmer av påvirkerpanelet

Du kan delta i undersøkelsene våre når du samtykker i å bli medlem av påvirkerpanelet vårt («medlem»). Vi vil be deg om å fylle ut registreringsskjemaet på nettstedet vårt eller gjennom lenker som er lagt ut på nettstedene til partnerne våre. Når du registrerer deg, gir du oss visse identitets- og kontaktopplysninger. Når du deltar i undersøkelsene, får vi også andre opplysninger om deg, som demografiske opplysninger eller profilopplysninger, tekniske opplysninger og pseudonymiserte opplysninger.

Vi bruker identitets- og kontaktopplysningene dine:

 • til å kontakte deg av forskjellige grunner som er knyttet til medlemskapet ditt i påvirkerpanelet.
 • til å oppfylle incitamenter – du samler incitamentpoeng når du er med i undersøkelsene. Disse poengene blir lagt til i kontoen din. Når du vil løse dem inn, bruker vi identitets- og kontaktopplysningene dine for å sende deg belønningene.
 • til å sende deg invitasjoner til å være med i undersøkelser – for å spørre deg om du er interessert i å delta i kommende undersøkelser. Gjennom medlemskapet ditt i påvirkerpanelet kan vi også varsle deg om undersøkelser som kan passe for deg, basert på personopplysningene vi har om deg.


Fra tid til annen kan vi be deg om å gi oss spesielle kategorier av personopplysninger om deg selv i forbindelse med bestemte undersøkelser. Hvis gjeldende lov krever det, vil vi også be om samtykke fra deg før vi behandler slike spesielle kategorier av personopplysninger.


Vi bruker de demografiske opplysningene og profilopplysningene dine for å matche deg mot relevante undersøkelser for å se om du kvalifiserer for bestemte undersøkelser. Fødselsdatoen din blir automatisk oppdatert slik at vi kan være sikre på at vi velger individer ut fra alderen deres i den grad det er nødvendig for den aktuelle undersøkelsen.
 

Personer som ikke er medlemmer av påvirkerpanelet

Hvis du ikke er medlem av påvirkerpanelet vårt («ikke-medlem»), men likevel blir med på en undersøkelse hos oss ​​og gir oss personopplysninger om deg, er de eneste personopplysningene vi tar vare på, e-postadressen din, ditt kjønn, alder, postnummer, maskin-ID og IP-adresse. Vi gjør dette slik at vi kan:

 • kontakt deg hvis du har vunnet en premie eller har rett til et incitament. I slike tilfeller samler og administrerer vi slike personopplysninger i den utstrekning det kreves av gjeldende lov eller forskrift (f.eks. av skattemessige grunner hvis det er aktuelt)
 • matche deg mot undersøkelsen du blir med i
 • gi en bedre brukeropplevelse.

Vi vil ikke kontakte deg av andre grunner.
 

Offentlige forumer og blogger

Nettstedet vårt tilbyr blogger eller fellesskapsforumer som er åpne for offentligheten. Vær oppmerksom på at all informasjon du legger ut på disse områdene, kan leses, samles inn og brukes av andre som har tilgang til dem.
Vi legger ut personlige vitnesbyrd fra fornøyde kunder på nettstedet vårt i tillegg til andre kommentarer. Med samtykket ditt kan vi publisere vitnesbyrd fra deg sammen med brukernavnet ditt. Hvis du ønsker å oppdatere eller slette vitnesbyrdet ditt, kan du kontakte oss
her.

Vær oppmerksom på at eventuelle personopplysninger du legger ut på nettstedet, i fellesskapsområdet (under en offentlig melding på veggen din som en mening, et emne, bruken av tommeltegn og andre aktiviteter eller på andre offentlige områder eller forumer), kan leses, samles, lagres og brukes av andre brukere og kan bli brukt til å sende deg uønskede meldinger. Vi fraråder på det sterkeste at du publiserer noen av personopplysningene dine på noe offentlig forum eller fellesskapsområde som du finner på nettstedet, eller offentliggjør personopplysningene dine, da vi ikke kan garantere at tredjeparter som kan samle inn og behandle personopplysningene dine fra de offentlige forumene eller fellesskapsområdene, vil holde dem sikre. Vær oppmerksom på at vi ikke påtar oss noe ansvar for personopplysninger som du velger å legge ut eller publisere. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for innhold du publiserer på nettstedet slik at det kan finnes ved hjelp av nettbaserte søkemotorer.
Toluna vil aldri be deg om å oppgi kontakts- eller identitetsopplysningene dine som en del av en undersøkelse. Vi ber derfor om at du ikke gir fra deg slike opplysninger til noen tredjepart, siden vi ikke kan garantere for sikkerheten til slike opplysninger.

Personopplysninger vil si all informasjon om et individ som gjør at personen kan identifiseres. Det inkluderer ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonymiserte data).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

(A) Identitetsopplysninger – navn (inkluderer fornavn, etternavn, pikenavn og navn som gift), fødselsdato, sivilstand, kjønn, panelliste-ID og brukernavn. 
 

(B) Kontaktopplysninger – postadresse, e-postadresse og telefonnummer. 
 

(C) Spesielle kategorier av personopplysninger – etnisk eller rasemessig opprinnelse, helse, genetikk, politisk oppfatning, religion, seksuell legning og sexliv og biometri (brukt til ID-formål).  
 

(D) Biometri – personopplysninger som følge av spesifikk teknisk behandling knyttet til fysiske, fysiologiske eller atferdsmessige egenskaper hos en fysisk person, og som gir mulighet til eller bekrefter den unike identifikasjonen av den fysiske personen, for eksempel ansiktsbilder eller fingeravtrykksopplysninger. 
 

(E) Demografiske opplysninger og profilopplysninger – interesser, preferanser, tilbakemelding og svar på undersøkelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: alder, sivilstand, kjønn, fødselsdag, husstandsstørrelse, inntekt, utdanning og yrkesforhold. 
 

(F) Tekniske opplysninger – IP-adresser, påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, plugin-typer og -versjoner til nettleser, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet. 
 

(G) «Pseudonymiserte opplysninger» – dette er identifiserbare opplysninger der slike unike identifikatorer som panelliste-ID-er blir brukt mens direkte identifikatorer, som navn og kontaktopplysninger, fjernes. 
 

 

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Alle svar vi samler inn fra deg gjennom undersøkelsene våre, gir vi videre til kundene våre i aggregert eller pseudonymisert form. Dette betyr at vi gir informasjon om grupper av individer og ikke på individnivå, men at informasjonen kan inneholde pseudonymiserte opplysninger.

Vi gir dine identitetsopplysninger eller kontaktopplysninger videre til kundene våre bare i forbindelse med bestemte undersøkelser med henblikk på forskning, og vi vil aldri gi slike opplysninger til kundene våre med mindre vi først har innhentet samtykke fra deg og fått en bekreftelse fra dem på at bruken deres er i samsvar med gjeldende lov.

Fra tid til annen kan vi engasjere tredjeparter til å skrive ut sjekker til deg eller behandle leveringen av belønningene dine, og de vil trenge dine identitets- og kontaktopplysninger for disse formålene. Vi kan også overføre personopplysningene dine til tredjeparter fordi disse partene yter slike tjenester som databehandlings- eller analysetjenester for oss, eller for at de skal legge til opplysninger som de tidligere har samlet inn om deg. Disse tredjepartene har ikke lov til å bruke personopplysningene dine av andre grunner, og vi inngår kontrakter med disse tredjepartene for å sikre at personopplysningene dine blir holdt sikre og blir slettet i samsvar med våre retningslinjer for lagring og sletting av opplysninger.

Toluna kan fra tid til annen bruke tredjepartsprogrammer for å administrere og distribuere e-postmeldinger eller bruke tredjepartsleverandører for å administrere e-postlister for å matche våre medlemmer med medlemmene av andre lister eller paneler eller for å kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene du oppgir.
Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre personvernet ditt, kan det skje at vi må oppgi personopplysningene dine i forbindelse med lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav; eller i forbindelse med en rettsstevning eller annen rettslig prosess, når vi i god tro mener at denne avsløringen er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, for å beskytte din eller andres sikkerhet, for å etterforske svindel eller brudd på vilkårene for nettstedet vårt eller for å svare på krav fra offentlige myndigheter.

 

Overfører vi personopplysningene dine til andre land?

Fra tid til annen blir personopplysningene dine overført fra et EØS-land til til et medlem av ITWP-gruppens bedrifter og våre loyale serviceleverandører, som kan være lokalisert i et land som ikke er anerkjent for å gi tilsvarende vern. Toluna har iverksatt overføringsavtaler med bruk av standard modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeparter i ikke-tilstrekkelige land som fastsatt av EU-kommisjonen. Du kan finne en oversikt over alle bedrifter i ITWP-grupper her: https://www.toluna-group.com/search-results/contact-us-main
 

Toluna USA Inc. – EU-US. Privacy Shield-rammeverkene

Vårt globale sikkerhetskopierings- og vertssenter er lokalisert i USA. Toluna USA Inc. («Toluna USA») er medlem av ITWP-konsernet, og alle dataene vi bruker, overføres til Toluna USA for disse formålene. Toluna USA anerkjenner at EØS har etablert strenge regler for vern i forbindelse med håndteringen av personopplysninger fra EØS, blant annet krav for å gi tilstrekkelig vern av slike personopplysninger som overføres utenfor EØS. Toluna sørger for at det gis tilstrekkelig vern for håndteringen av visse EØS-personopplysninger om alle enkeltpersoner (inkludert om deg).
Toluna USA detar i, og har sertifisert sin overholdelse til EU–US Privacy Shield-rammeverket, som administreres av det amerikanske Department of Commerce («Privacy Shield») med hensyn til innsamling, bruk og oppbevaring (behandling) av personopplysninger overført fra EØS til USA
.
Toluna USA har ansvaret for å behandle personopplysningene det mottar, under Privacy Shield og etterfølgende overføringer til tredjeparter som fungerer som agent på vegne av dem. Toluna USA oppfyller og har sertifisert til det amerikanske handelsdepartementet at de overholder prinsippene i Privacy Shield om varsel, valg, sikkerhet, dataintegritet og begrensning av formål, tilgang og regress, håndhevelse, og spesielt ansvar for overføring ved personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører og agenter. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, er det Privacy Shield-prinsippene som skal ha forrang. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-rammen og se Toluna USA sertifiseringen, kan du gå til https://www.privacyshield.gov/list 

Som ledd i overholdelsen av Privacy Shield er Toluna underlagt undersøkelses- og håndhevelsesmyndigheten til US Federal Trade Commission. Du finner mer informasjon om Privacy Shield på Privacy Shield-nettsiden til US Department of Commerce på
https://www.privacyshield.gov. Under visse omstendigheter kan det hende vi må oppgi personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å møte nasjonale sikkerhets- eller retthåndhevelseskrev. 

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter Toluna USA seg til å løse klager om samlingen eller bruken av dine personlige data. EØS-personer med henvendelser eller klager vedrørende vår Privacy Shield-policy bør først kontakte databeskyttelsesansvarlig via vår "kontakt oss"-side. 

Du kan ha mulighet til å velge bindende voldgift for å løse klagen din under visse omstendigheter, forutsatt at du har tatt følgende trinn: (1) hevet klagen din direkte med Toluna og ga oss muligheten til å løse problemet; (2) benyttet seg av den uavhengige tvisteløsningsmekanismen identifisert under Hvordan stiller du et spørsmål eller klager? Avsnitt nedenfor og (3) hevdet problemet gjennom den relevante databeskyttelsesmyndigheten og ga det amerikanske handelsdepartementet en mulighet til å løse klagen uten kostnad for deg. For mer informasjon om bindende voldgift, se US Department of Commerce Privacy Shield Framework: Vedlegg 1 (bindende voldgift) på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

På hvilke andre måter kan du bli medlem av påvirkerpanelet vårt? – Mobilappen vår

 

Mobilapper

Du kan velge å bli medlem ved å bruke mobilappen vår (appen). Når du laster ned og bruker mobilappen, samler vi automatisk inn system- og ytelsesinformasjon for den enhetstypen du bruker, versjon av operativsystemet, enhetsidentifikator og statistikk over maskinvarebruken, som hovedprosessor, RAM, lagring og appversjon. Vi bruker informasjonen vi samler inn med mobilappen, i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen og bestemmelsene som er angitt nedenfor.

Vi sender deg push-varsler fra tid til annen for å informere deg om spørreundersøkelser og spørre deg om du vil delta i bestemte markedsundersøkelser i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen kommunikasjon, kan du slå den av på enheten. For å sikre at du mottar riktige varsler må vi samle inn visse opplysninger om enheten, for eksempel operativsystem og informasjon om brukeridentifikasjon.

 

Mobilanalyse

Vi bruker programvare for mobilanalyse for å få en bedre forståelse av funksjonaliteten til mobilappen på telefonen din. Programmet kan registrere slike opplysninger som hvor ofte du bruker appen, hendelsene som forekommer i appen, aggregert bruk, ytelsesopplysninger og hvor appen ble lastet ned fra. Vi kobler ikke informasjonen vi lagrer i analyseprogrammet, sammen med noen personlig identifiserbare opplysninger som du sender inn i mobilappen.
 

Geolokasjon

Vi samler posisjonsbasert informasjon om deg for å beregne brukerland, slik at vi kan overføre en besøkende til riktig land. Vi deler denne informasjonen med våre tredjeparts tjenesteleverandører og kunder med formål om å drive markedsundersøkelser for kundene våre og for kontroll av svindel og kvalitet.
 

SMS

Vi kan tilby en tjeneste enten direkte eller gjennom en tredjepart slik at du kan motta meldinger på den trådløse enheten som tekstmeldinger («SMS-tjeneste»). Mobiloperatørens standardpriser for opplysninger og SMS-er gjelder for all SMS-korrespondanse. Alle kostnader faktureres av og betales til mobilleverandøren. Du bekrefter at du er eier eller autorisert bruker av den trådløse enheten som meldingene blir mottatt på, og at du er autorisert til å godkjenne de aktuelle kostnadene. Personopplysninger som hentes inn om deg i forbindelse med denne SMS-tjenesten, kan inneholde dine identitets- og kontaktopplysninger, mobiloperatørens navn og dato, klokkeslett og innhold i meldingene. Bruken av denne informasjonen vil være i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis gebyrer belastes fakturaen for din trådløse konto, kan det hende at vi er pålagt å gi mobiloperatøren dine identitets- og kontaktopplysninger i forbindelse med dette. Mobiloperatøren og andre tjenesteleverandører kan også samle inn opplysninger om bruken av den trådløse enheten din, og deres praksis er underlagt deres egne retningslinjer. Du erkjenner og godtar at SMS-tjenesten leveres over trådløse systemer som bruker radio (og andre midler) til å overføre kommunikasjon over komplekse nettverk. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i mottaket av SMS-meldinger, da leveringen er avhengig av en effektiv overføring fra nettverksoperatøren. SMS-tjenestene leveres basert på det som til enhver tid er tilgjengelig. Vi gir ingen garanti for at bruken din av SMS-tjenesten vil være privat eller sikker, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for manglende personvern eller sikkerhet som du kan oppleve. Du er fullt og helt ansvarlig for selv å ta forholdsregler og innføre sikkerhetstiltak som passer best for situasjonen din og den tiltenkte bruken din av SMS-tjenesten. Du kan når som helst trekke deg fra denne tjenesten ved å gå til kontosiden din og fjerne haken ved «I agree to receive invitations to surveys by SMS» («Jeg godtar at jeg mottar invitasjoner til undersøkelser som SMS») på fanen Personal Details (Personlige opplysninger). Hvis muligheten er tilgjengelig i landet ditt, kan du også velge å trekke deg ved å sende en SMS i samsvar med instruksjonene i SMS-en vi sender deg.
 

Enkeltpålogging

Du kan logge på nettstedet vårt ved hjelp av påloggingstjenester som Facebook Connect eller en Open ID-leverandør. Disse tjenestene autentiserer identiteten din og gir deg muligheten til å bli medlem. Tjenester som Facebook Connect gir deg muligheten til å publisere informasjon om aktiviteten din på dette nettstedet på profilsiden din slik at du kan dele den med andre på nettverket ditt.
 

Henvisninger

Hvis du velger å bruke henvisningstjenesten vår for å fortelle en venn om nettstedet vårt, kan du sende en unik henvisningslenke til vennen. Hvis denne vennen blir medlem, vil vi gi deg Toluna-poeng som en belønning.
 

Hva slags informasjonskapsler bruker vi på nettstedet vårt?

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet og for å måle antall besøk og klikk for bestemte kampanjer. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du besøker nettstedet vårt, og gir oss mulighet til å forbedre nettstedet. Disse informasjonskapslene utløper når nettleserøkten avsluttes. Hvis du fortsetter å besøke nettstedet, innebærer det at du godtar bruken av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som vi lagrer i nettleseren eller på harddisken på datamaskinen din hvis du samtykker. Informasjonskapslene inneholder informasjon som overføres til harddisken på datamaskinen.
Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og formålene vi bruker dem til, kan du gå til erklæringen vår om bruk av informasjonskapsler ved å følge denne lenken:
https://no.toluna.com/cookies


 

Hvilke andre sporingsteknologier bruker vi for undersøkelser du deltar i, og hvilke andre formål bruker vi dem til?

 

Andre teknologier

Toluna og Tolunas kunder, partnere, tilknyttede selskaper eller analyse- og tjenesteleverandører bruker slik teknologi som informasjonskapsler, websignaler, skript og koder. Disse teknologiene brukes til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser rundt på nettstedet og Internett og å samle demografisk informasjon om brukerbasen vår. Kundene våre kan kombinere svarene dine på undersøkelser, demografiske opplysninger og hvordan du surfer på nettet, med tilsvarende opplysninger fra andre for å produsere aggregerte rapporter. De kan også produsere vitenskapelige rapporter basert på modellert informasjon. «Modellert informasjon» er informasjon som er utviklet basert på demografiske og atferdsmessige egenskaper (som kjønn, alder og besøkte nettsteder) for å forutsi hva personer med liknende eller tilsvarende egenskaper ville se eller kjøpe. Vi kan motta rapporter basert på bruken av slik teknologi av disse selskapene både på individuell basis og i aggregert form.
Vi bruker lokalt delte objekter (LSO-objekter), som HTML5, for å lagre informasjon og preferanser. Vi samarbeider med tredjeparter for å gi bestemte funksjoner på nettstedet vårt eller for å vise annonser basert på nettleseraktiviteten din, og vi bruker også HTML5 for å samle inn og lagre informasjon. Forskjellige nettlesere kan ha egne styringsverktøy for å fjerne HTML5.

 

Loggfiler

Som for de fleste nettsteder samler vi inn visse opplysninger automatisk og lagrer den i loggfiler. Disse opplysningene kan omfatte IP-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør, henvisnings- og utgangssider, operativsystem, dato-/tidsangivelse og klikkdata. Vi kan kombinere disse automatisk innsamlede loggopplysningene med annen informasjon vi samler inn om deg. Vi gjør dette for å forbedre tjenestene vi tilbyr deg, og for å forbedre analyse-, markedsførings- og nettstedsfunksjonaliteten.

 

Reklame

Vi samarbeider med tredjeparter for enten å vise reklame på nettstedet vårt eller for å administrere reklamen vår på andre nettsteder. Tredjepartene vi samarbeider med, kan bruke slik teknologi som informasjonskapsler for å samle informasjon om aktiviteten din på sitt eget og andre nettsteder for å gi deg reklame basert på surfeaktiviteten og interessene dine. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes for å vise deg interessebaserte annonser, kan du velge dette bort ved å klikke her. (Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan du klikke her.) Vær oppmerksom på at dette ikke fører til at du ikke lenger vil se annonser. Du vil fortsette å motta generelle annonser.
 

Digitalt fingeravtrykk

Generelt tilordner digitale fingeravtrykksteknologier en unik identifikator eller «maskin-ID» til en brukers datamaskin for å identifisere og spore datamaskinen. Vi bruker ikke digital fingeravtrykksteknologi («teknologien») for å samle inn personopplysninger om deg eller spore aktiviteten din på nett. Vi vil heller ikke avbryte eller forstyrre bruken eller kontrollen av datamaskinen din eller endre eller modifisere innstillingene på den eller funksjonaliteten til den. I forbindelse med spesifikke markedsundersøkelser vil vi av og til bruke teknologien for å hjelpe kundene våre med å sikre integriteten til resultatene fra undersøkelsene. Teknologien vil analysere allment tilgjengelig informasjon og opplysninger som er hentet fra datamaskinens nettleser og fra andre offentlig tilgjengelige datapunkter, inkludert de tekniske innstillingene på datamaskinen og datamaskinens egenskaper og IP-adresse for å opprette en unik identifikator som vil bli tilordnet til datamaskinen. Den unike identifikatoren vil være en alfanumerisk ID. For å hjelpe kundene våre med å beskytte og sikre integriteten til resultatene fra undersøkelsesresultater kan vi: (a) koble eller knytte sammen den unike identifikatoren til deg og personopplysningene om deg; (b) dele den unike identifikatoren din med kundene våre og med andre utvalgs- eller panelleverandører; og (c) motta eller innhente en unik identifikator knyttet til deg fra en tredjepart, inkludert uten begrensning en utvalgs- eller panelleverandør eller kunden vår. Vi gir deg imidlertid bare slik informasjon til tredjeparter (inkludert kundene våre) på en aggregert og anonymisert eller pseudonymisert basis. I tillegg vil eventuelle unike identifikatorer som vi mottar eller innhenter, og som er knyttet til deg, bli beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi ber om samtykke fra deg på forhånd hvis det kreves ved lov.

Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at teknologien er trygg og sikker og ikke forårsaker noen uønsket risiko for personvern eller datasikkerhet, og vi skal bruke og distribuere teknologien på en profesjonell og etisk måte og i samsvar med (a) denne personvernerklæringen, (b) eventuelle andre erklæringer og opplysninger som vi har gitt deg, og (c) gjeldende lover og etiske retningslinjer for markedsundersøkelser.
I tilfelle vi oppdager eller blir varslet om uetisk oppførsel i forbindelse med bruken av teknologien, eller at teknologien blir brukt på en måte som er uforenlig med erklæringene eller opplysninger vi har gitt til deg, eller som bryter med gjeldende lover og etiske retningslinjer for markedsundersøkelser, vil vi omgående treffe tiltak for å stoppe en slik uetisk atferd og sikre en forsvarlig administrasjon av teknologien.

 

Widgeter for sosiale medier

Nettstedet vårt inneholder funksjoner forbundet med sosiale medier, som liker-knappen til Facebook (og widgeter som deleknappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt). Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din og hvilken side du besøker på nettstedet vårt og kan plassere en informasjonskapsel for at funksjonen kan fungere som den skal. Funksjoner for sosiale medier og widgeter driftes enten av en tredjepart eller direkte fra vårt nettsted. Ditt samspill med disse funksjonene er underlagt personvernerklæringen til selskapet som tilbyr dem.

 

Hvordan får du tilgang til informasjonen din, bruker du området for medlemstjenestene eller oppdaterer, korrigerer eller sletter du opplysningene dine?

På forespørsel gir Toluna deg informasjon om hvorvidt vi har personopplysninger om deg. Hvis du befinner deg i EØS, går du til avsnittet med tittelen Dine juridiske rettigheter hvis du er i EØS for å forstå mer om hvilke rettigheter du har. Du kan få tilgang til personopplysningene dine, rette dem eller be om at de blir slettet, ved å logge deg på medlemskontoen din. Her kan du også avslutte medlemskapet ditt. Hvis du følger riktig fremgangsmåte, skal informasjonen din automatisk bli oppdatert i databasen vår. Til dette formålet, og hvis du ikke kan korrigere personopplysningene dine gjennom Account (Konto), kan du skrive til oss på adressen som er gitt på slutten av denne personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss her. Vi vil svare på alle forespørsler innen rimelig tid.
 

Hvordan avslutter du medlemskapet i påvirkerpanelet?

Hvis du er medlem og avslutter medlemskapet, vil vi ikke lenger bruke personopplysningene dine til noe formål. I henhold til våre prosedyrer for sikkerhetskopiering beholder vi imidlertid opplysningene inntil de til slutt blir ødelagt i samsvar med retningslinjene våre. Vi vil fortsette å bruke sikkerhetsprosedyrer og -teknologi for å holde personopplysningene dine trygge.
 

Hvordan går du frem hvis du ønsker å stille et spørsmål eller komme med en klage?

Du kan rette spørsmål eller klager som har med bruken eller avsløringen av personopplysningene dine å gjøre, til vår personvernkontakt. Vi vil undersøke og forsøke å løse eventuelle klager eller uoverenskomster angående bruken eller avsløringen av personopplysningene dine innen 30 dager etter at vi mottar klagen.
Hvis du befinner deg utenfor EØS og har en uløst bekymring som gjelder personvern eller bruk av opplysninger som vi ikke har løst på tilfredsstillende måte, ber vi om at du tar kontakt med vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør i USA (gratis) på
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under visse vilkår, som er nærmere beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve en bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er prøvd uten at det har ført til en løsning.

Hvis du er bosatt i EØS og har en uløst bekymring som angår personvern eller bruk av opplysninger, og som vi ikke har løst på tilfredsstillende måte, ber vi om at du leser gjennom retten du har til å klage under avsnittet
Dine juridiske rettigheter hvis du er i EØS.

 

Hva er våre vinnerretningslinjer?

Medlemmer og andre som deltar i undersøkelsene våre, velges tilfeldig ut for å vinne premier for å ha deltatt i undersøkelser, avstemninger og andre kampanjer. Alle vinnerne blir varslet per e-post om premien. Du finner mer informasjon på siden Terms and Conditions (Vilkår). Kontanter og andre premier som tildeles til ikke-medlemmer, blir tildelt direkte. Vi hos Toluna legger ut brukernavnet til vinnerne på nettstedet vårt og på bloggene og nyhetsbrevene våre.
 

Hvilke sikkerhetsforanstaltninger forplikter vi oss til for å beskytte personopplysningene dine?

Vi har satt i verk hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine av vanvare kommer på avveie eller blir brukt, endret eller avslørt, eller at noen får autorisert tilgang til dem. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som av virksomhetsmessige grunner har behov for det. De vil bare behandle personopplysningene dine etter instruksjoner fra oss, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har satt i verk prosedyrer for å håndtere eventuell mistanke om brudd på retningslinjene for personvern og vil varsle deg og aktuelle myndigheter eller tilsynsmyndigheter om brudd der vi etter lov er pålagt å gjøre det.

 

Hvordan avslutter du medlemskapet i påvirkerpanelet?

Hvis du velger å avslutte medlemskapet hos Toluna eller krever at vi slutter å behandle personopplysningene dine, kan du avslutte medlemskapet ditt ved å gå til «Account» («Konto») og velge «Unsubscribe Options» («Alternativer for avslutning av abonnement») nederst til venstre, og deretter «Cancel your account (Avslutt kontoen)». Hvis du følger riktig fremgangsmåte, blir opplysningene dine merket «do not contact» («ikke kontakt»), og du mottar ikke lenger invitasjoner til fremtidige undersøkelser fra Toluna. I tillegg mister du incitamentpoeng du eventuelt har oppsamlet deg, og som du ikke har løst inn når du avslutter medlemskapet. I de fleste tilfeller vil det ta 2 til 3 dager å behandle denne endringen, men du bør regne med inntil to hele uker for at statusen din skal bli ferdig behandlet. I mellomtiden kan du fremdeles motta e-post fra oss. Du har også mulighet til å sende en e-post direkte ved å følge lenken Contact us (Kontakt oss) for å be om å bli fjernet. Vi har lagt ut e-postlenker på nettstedet slik at du kan kontakte oss direkte med spørsmål eller bekymringer du måtte ha. Vi leser og besvarer individuelt hver e-post vi mottar, men du bør regne med to til tre virkedager før du mottar svar fra oss.

 

Hvilke retningslinjer har vi for lagring og sletting av opplysninger?

 

Hvor lenge vil dere bruke personopplysningene mine?

Vi beholder personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav eller regnskaps- eller rapporteringskrav.

For å fastslå den aktuelle oppbevaringsperioden for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene dine, hva vi bruker personopplysningene til og hvorvidt vi kan oppnå dette på annen måte samt gjeldende lovkrav.

Hvis du er statsborger av eller bosatt i et land i EØS eller vi behandler personopplysningene dine i EØS, kan du i noen tilfeller be oss om å slette opplysningene dine: se ytterligere informasjonen i avsnittet
Dine juridiske rettigheter hvis du er i EØS nedenfor.

Da resultatene fra undersøkelsene og andre aggregerte eller pseudonymiserte opplysninger blir brukt til forskning og eventuelt til statistiske formål, kan vi og kundene våre eller andre tredjeparter bruke denne informasjonen i samsvar med vilkårene på ubestemt tid uten å måtte varsle deg om dette.

 

Virksomhetsoverdragelser

Etter hvert som vi fortsetter å utvikle virksomheten vår, kan vi selge eller kjøpe ekstra driftsmidler. I forbindelse med slike transaksjoner har Tolunas rett til å kontakte deg som medlem og informasjonen du frivillig har oppgitt i brukerprofilen din vanligvis være en av driftsmidlene som blir overført. Ethvert salg eller overføring av Toluna eller større deler av deres driftsmidler, inkludert påvirkerpanelet, vil skje til en enhet som samtykker i å overholde alle hovedvilkårene i personvernerklæringen vår. Du vil bli varslet per e-post eller ved hjelp av en fremstående melding på nettstedet vårt om alle endringer i eierskap.
 

Lenker

Fra tid til annen kan vi tilby de besøkende muligheten til frivillig å koble seg til andre nettsteder. Toluna sjekker ikke innholdet eller effekten av personvernreglene for disse nettstedene og aksepterer ikke noe ansvar for dette.
 

Barns personvern

Toluna samler ikke med overlegg inn informasjon fra barn under 16 år uten tillatelse fra foreldre, foresatte eller andre voksne som er ansvarlig for omsorgen for barnet. Kvalifiserte «unge» (16- og 17-åringer) kan bli invitert til å delta i vårt tenåringspanel fra tid til annen. Vi overholder COPPA, EU-programmet Sikrere internett, EUs offisielle personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) og ESOMAR-retningslinjene i forbindelse med undersøkelser om barn og unge.
 

Dine juridiske rettigheter hvis du er i EØS

Hvis du har registrert deg hos et Toluna-selskap som ligger i Europa, eller du er bosatt i eller statsborger av et land i EØS, har du rettigheter i henhold til personvernlovene når det gjelder personopplysningene dine. Kontakt oss hvis du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene.
Du har rett til:

 • å be om tilgang til personopplysningene dine, og vi kan utføre ID-sjekker før vi kan svare på forespørselen din.
 • å få personopplysningene dine slettet, korrigert eller begrenset hvis de er unøyaktige eller må oppdateres. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet. Dette er imidlertid ikke alltid mulig på grunn av lovkrav og andre forpliktelser og forhold. Du kan oppdatere kontoinformasjonen din på kontoen din eller ved å kontakte oss på nedenstående adresse.
 • å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine hvis vi ikke bruker dem til formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.
 • å få personopplysningene dine overført til deg eller til en tredjepart fra 25. mai 2018. Vi vil overføre personopplysningene dine til deg eller en tredjepart du har valgt, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Merk at denne retten bare gjelder automatisk informasjon som du i utgangspunktet har gitt ditt samtykke til at vi kan bruke, eller hvor vi bruker informasjonen for å oppfylle en kontrakt med deg.
 • når som helst å fremme en klage til en tilsynsmyndighet med ansvar for personvern. Du kan finne en liste over nasjonale datatilsynsmyndigheter her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Vi vil imidlertid sette pris på å få en mulighet til å håndtere bekymringene dine før du henvender deg til datatilsynsmyndighetene. Vi vil derfor be om at du kontakter oss først.

 

Hva er det juridiske grunnlaget vi baserer oss på når vi bruker personopplysningene dine?

Personvernloven i EØS angir en rekke grunner for at et selskap som behandler personopplysninger, kan samle inn og behandle slike personopplysninger, blant annet:

 • samtykke – i enkelte tilfeller samler vi inn og behandler personopplysningene dine med ditt samtykke. Når du deltar i spørreundersøkelser, spør vi deg først om du ønsker å delta.
 • forpliktelser under kontrakt – i noen situasjonen må vi behandle personopplysningene dine for å overholde en kontraktsforpliktelse, f.eks. når vi bruker personopplysningene dine for å sende deg belønningene dine.
 • etterfølgelse av lover – hvis loven krever det, kan vi være nødt til å samle inn og behandle personopplysningene dine som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter eller hvis vi for eksempel i god tro mener at vi må avsløre dem for å verne om våre rettigheter, for å verne om din sikkerhet eller sikkerheten til andre, for å undersøke svindel eller brudd på vilkårene våre eller å svare på en forespørsel fra myndighetene.
 • Vi vil alltid vurdere dette og veie det opp mot eventuelle innvirkninger for deg (både positive og negative) og rettighetene dine før vi behandler personopplysningene av hensyn til våre legitime interesser. Vi vil alltid vurdere dette og veie det opp mot eventuelle innvirkninger for deg (både positive og negative) og rettighetene dine før vi behandler personopplysningene av hensyn til våre legitime interesser. Vi bruker ikke personopplysningene dine til aktiviteter der våre interesser overstyres av den virkningen de vil ha for deg (med mindre vi har samtykke fra deg eller ellers er pålagt eller har tillatelse til å gjøre det etter loven).

 

Hvem er dataansvarlig?

Det Toluna-selskapet du har registrert deg hos som medlem, er dataansvarlig og derfor ansvarlig for personopplysningene dine.

Vi har utpekt en sikkerhetsansvarlig, som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, kan du kontakte den sikkerhetsansvarlige ut fra nedenstående informasjon.

 

Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Denne versjonen ble sist oppdatert på datoen som er angitt øverst i denne personvernerklæringen.

Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernerklæringen, vil vi publisere disse endringene på hjemmesiden vår eller på andre steder som vi anser er passende for at du skal bli klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og eventuelt under hvilke omstendigheter vi avslører den.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Du bør derfor sjekke den ofte. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg her, per e-post eller ved å legge ut en melding på hjemmesiden vår før endringen trår i kraft.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg, er nøyaktige og oppdaterte. Husk å oppdatere kontoinformasjonen din dersom personopplysningene dine endres mens du er knyttet til oss.

 

Kontaktinformasjon vedrørende personvern

Du kan kontakte oss ved å skrive til:

The Data Protection Officer
Toluna SAS
5, avenue du Château
FR-94300 Vincennes
Frankrike
E-post:
https://www.toluna.com/contactus

OK
Avbryt
Vi har deaktivert vår Facebook-innloggingsprosess. Vennligst skriv inn din Facebook e-postadresse for å motta en link til å opprette passord.
Vennligst før inn gyldig: E-post
Avbryt
Vi jobber med saken...
Når du laster opp et bilde ser siden vår bedre ut.
Last opp